Act meaningful, herzien, autonomie

Groep 1. Act meaningful

Naar aanleiding van het onderzoek uit de eerste 3 weken kan geconcludeerd worden dat men behoefte heeft aan betekenis in hun leven. Men zit in een Ratrace waarin zij bezig zijn met eindeloos handelingen verrichten die nutteloos lijken en geen zin geven aan het leven. Er wordt constant van mensen verwacht dat ze als maar meer doen en willen terwijl er vrijwel nooit resultaat in zicht is. Een vernieuwde vorm van de prestatiemaatschappij. Bijna 70% van de studenten geeft aan vaak tot zeer vaak de druk om te presteren te ervaren. Door deze druk, die wordt opgelegd door jezelf en je omgeving, kan men psychische klachten ontwikkelen zoals depressie en burn-outs.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat een oplossing voor de Ratrace de Betekeniseconomie is. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte naar zingeving en betekenisvol handelen steeds meer naar voren komt. De betekeniseconomie bepaalt het gedrag en in het bijzonder het economisch handelen van de mens. Men zal de aarde niet meer uitputten dan nodig en dus ook niet meer geld willen verdienen dan nodig om te leven.  

Men wil dus ontsnappen uit Ratrace en heeft behoefte aan betekenisvol handelen in het leven!  Men heeft behoefte aan dingen doen en stappen zetten die van betekenis zijn voor menzelf en voor de maatschappij.

Biologische klok

In deze stand zal de bezoeker een test afleggen waaruit blijkt welk dagritme de persoon heeft. De test wordt altijd met minimaal twee tot maximaal vier personen uitgevoerd, aan het einde van de test zal blijken dat de personen verschillende uitkomsten hebben. De boodschap die deze stand wil meegeven is dat ieder mens anders is en tijd anders interpreteert, wanneer men uit de Rat Race wil stappen en een behoefte heeft aan betekenis in het leven zullen bedrijven daarop moeten inspelen. Bedrijven zullen meer betekenis moeten geven aan de levens van hun personeel. Dit zou gedaan kunnen worden in de vorm van ‘remote werken’. Zoals uit de test zal blijken hebben mensen vaak verschillende dagritmes en zullen dus op verschillende momenten op de dag het beste presteren. Bij het concept remote werken kunnen mensen zelf hun dag indelen en het werk verrichten op een moment waarop zij zelf denken dat ze het besten zullen presteren. Zo zal werk en het bedrijf als een tweede thuis gaan voelen, waardoor het werk als een grote betekenis in een persoon zijn leven zal zijn.  

Stem op deze stand

Value to style you

In deze stand zal de bezoeker geïnspireerd worden door de grote jurk die vol met foto’s en teksten staat die betekenis en waarden geven in het leven. De latente behoefte is: ‘betekenisvol handelen’ naar aanleiding van het onderzoek waaruit blijkt dat de betekenis economie een oplossing is voor de Rat Race, die onze tijd regeert en waar men uit wil ontsnappen. Er is gekeken naar wat mensen nu echt van betekenis en waardevol vinden, daaruit komt naar voren dat mensen waarde hechten aan herinneringen, personen en maatschappelijke vooruitgang. De jurk in de stand symboliseert het product dat een bedrijf verkoopt, de foto’s met herinneringen en krantenkoppen die maatschappelijke vooruitgang impliceren symboliseren dat een bedrijf de maatschappelijke waarde en vooruitgang op nummer een moeten zetten.  

Stem op deze stand

Groep 2. Herzien

Herzien gaat over opnieuw naar jezelf kijken om veranderingen aan te brengen waar nodig. Met dit idee wordt er ingespeeld op het feit dan wij tegenwoordig te veel prikkels ervaren. In onze maatschappij is er nu een overvloed aan drukke prikkels en de angst om ergens niet bij te zijn. Hierdoor raken veel mensen zichzelf kwijt in de prikkels. De grenzen die wij dan ook vroeger hadden voor onszelf zijn nu vaak vervaagd en mensen gaan dan ook vaak over hun eigen grenzen heen. Dit allemaal vanuit een verslaving aan prikkels en deze verslaving wordt ook nog is gestimuleerd door sociale media en andere Tech bedrijven. Dit gaat allemaal ten koste van de tijd die wij nodig hebben om naar onszelf te kijken. De verslaving aan prikkels is zelfs zo groot, dat wij ons niet eens meer kunnen vervelen. Er is altijd wel wat te doen en anders vindt men wel iets nieuws om te doen. Rust is ook een belangrijk concept wat in dat tijdstekort wegvaagt. Er is dus een latente behoefte aan herzien. Het opnieuw naar jezelf kijken dus, om dingen te veranderen. Zoals het terugbrengen van rustmomentjes in je leven, maar ook je tijdsverdeling en het willen verminderen van (online)prikkels.

Step back

Levensecht keezen. Doel van het spel is zo snel mogelijk in je thuishonkjes komen. De speler krijgt 2 pionnen en een paar kaarten. De ene pion mag alleen vooruit en de ander mag ook achteruit. De pion die alleen vooruit kan zal dus het hele rondje moeten lopen. De pion die ook achteruit mag heeft de kaart 3 stappen terug en dan een paar vooruit kaarten en is zo sneller binnen als de pion die het hele bord Rond moet met alleen maar vooruit kaarten. Hiermee willen we laten zien dat een stapje terug doen om het grote plaatje te bekijken, je sneller brengt bij je doelen dan alleen maar snel door ontwikkelen en meegaan in de snelle vooruitgaande wereld. Het herzien komt dus terug in het stapje terugzetten. Over de box leggen wij een gaas waardoor wij T-shirts met verkeersborden op kunnen hangen aan het gaas. Hiermee beelden we de verschillende richtingen uit die bedrijven op kunnen gaan en ook wanneer ze dat kunnen door stoplichten te weergeven.

De stapjes van het spel op de grond gaan we maken van plakplastic met een olieachtige weerspiegeling. Hiermee linken wij de verkeersborden aan de olie. De pionnen maken we van hout. De grote poster laten we printen bij een bedrijf en de borden printen we zelf en knippen we zelf. De doeken die als muren zullen dienen halen we ook zelf (eventueel bij CO).

Stem op deze stand

Let go

Een filmpje dat de bezoeker doet inspireren om te herzien op de bedrijfsvoering met betrekking tot de personeelszaken. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat ‘no time’ vaak in relatie staat met burn-out. De oplossing die wij doormiddel van onze video willen overbrengen is ‘let go’. De grote bazen moeten hun personeelsleden meer ademruimte geven om hun eigen (creatieve) inbreng te kunnen geven. Hierdoor zal er uiteindelijk efficiënter en effectiever gewerkt worden. Het personeel zal ook minder snel het gevoel van verstikking hebben waardoor de burn-out klachten minder snel zullen opspelen. We willen in de video in het begin verstikkende beelden laten zien van bijvoorbeeld een balletvoorstelling waardoor het beeld niet te letterlijk wordt. Bij dit onderdeel zal ook dramatische en snelle pianomuziek te horen zijn. In het tweede deel van de video focussen we ons op de oplossing en de ‘bevrijding’ door het gebruik van verlichtende beelden en klassieke, rustige, vrolijke muziek. Een marionet pop is ook goed bruikbaar in deze video.

Stem op deze stand

Groep 3. Autonomie

De latente behoefte die uit ons onderzoek is gekomen, is de behoefte aan autonomie. Autonoom zijn is een vorm van onafhankelijkheid, zelfstandig te werk gaan en eigen keuzes maken. Een autonoom persoon is dus goed in zelf denken en is niet te veel afhankelijk van een ander. Wanneer de werknemers meer autonomie krijgen, kunnen ze meer hun eigen werk indelen en daardoor dus meer zelfstandigheid krijgen.  

Daarnaast kunnen ze doordat er minder druk is vanuit de managers en het bedrijf minder in tijd denken en daardoor creatiever worden. Ze kunnen zelf hun werkdagen inrichten en hoeven zich niet meer aan het vaste patroon te houden, zoals een vaste tijdsindeling. Hierdoor hoef je ook niet te denken in tijd maar meer in wat je op een dag gaat doen. Deze vernieuwde aanpak zal in onze stand terug te zien zijn. 

Verveling

Mensen die zich vervelen voelen zich al snel waardeloos, worden door hun omgeving als nietsnut gezien of zijn aan het eind van de dag niet tevreden over de prestaties die ze hebben geleverd. Toch is verveling iets heel waardevols. Het zorgt voor overzicht en helpt om te kijken of er nog wel in de juiste richting gelopen wordt. Als je je verveelt, of even ‘nutteloos’ bent wordt het creatieve brein dus gestimuleerd. Dit is inspirerend voor de fashionbranche omdat dit een erg dynamische branche is, met vaak een hoge werkdruk. De medewerkers moeten bewust worden gemaakt van het feit dat het niet erg is om even niets te doen. Dat het geen positieve invloed heeft op de resultaten als je continue aanstaat. Het zal een uitdaging zijn om men hier bewust van te maken, omdat we zo in een prestatiemaatschappij verwikkelt zitten. Dit zal stapsgewijs moeten gaan, en niet iedereen zal hierin hetzelfde pad bewandelen

Stem op deze stand

Design your day

Stress op de werkvloer staat op nummer 1 van de beroepsziekten. Dit is een uitdaging voor de branche omdat het voor bedrijven lastig is om hier mee om te gaan. Daarnaast is de fashion branche een snel veranderende wereld, hierdoor ligt de druk hoog en kunnen er dus snel mensen uitvallen. Burn-outs ontstaan vaak bij mensen waarbij er gebrek is aan autonomie. Autonomie is dus de oplossing voor de toekomst op zowel privé- als werkgebied. Autonomie aan de werknemers geven zorgt ervoor dat ze meer hun eigen werk kunnen indelen en dus meer zelfstandigheid hebben. Door deze oplossing toe te passen binnen bedrijven, zal de mindset van het gehele bedrijf veranderen ten goede van de werknemers en het uiteindelijke resultaat.

Stem op deze standAdvertentie